Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi
  • Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • O G L A S za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine, te zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru za 2022. godinu na području Općine Gradac
10.05. 2022.

O G L A S za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine, te zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru za 2022. godinu na području Općine Gradac


Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +38521697601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 08:00 - 11:00
Pauza: 11:30 - 12:00


Prvi i treći četvrtak svakog mjeseca radno vrijeme je: 13:00 - 21:00
Rad sa strankama: 13:30 - 19:30
Pauza: 16:30 - 17:00