Aktiviraj pristupačnost

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
 
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.
 
Općina Gradac je nositelj projekta,a partneri su Agronomski fakultet u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i Obrtnička komora Split.
 
Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt je u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.
 
 
Aktivnosti vezane za projekt su:
 
  • potpisivanje Memoranduma o suradnji znanstvenika, ribara, ribarske organizacije i lokalne samouprave,
  • održavanje partnerskih sastanaka u okviru partnerstva znanstvenika i ribara, prikupljanje i prikaz podataka o ribarima u Općini Gradac,
  • analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima,
  • analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • idejni koncept centra za pripremu ribe za tržišni plasman Općine Gradac,
  • izrada baze riba u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • biološki odgovori konzumnih riba na izloženost nano i mikro-plastici u moru,
  • koncept središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac,
  • preliminarna analiza podataka vezano uz mogućnost pokretanja pilot projekta eko-broda kao rješenja za prikupljanje morskog otpada,
  • organizacija studijske posjete Messolongi i pogonu za preradu i distribuciju ribe u Zadru (najbolja praksa).
 
 
 Ukupna vrijednost projekta: 1.431.925,61 HRK
 
 Iznos koji financira EU: 1.073.944,20 HRK (75%)
 
 Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41 HRK (25%)
 
 
 
 Razdoblje provedbe projekta: 04. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2021. godine.
 
 
Kontakt podaci: Marina Topić
 
Tel: +385 21 697 601
 
E-mail: ribarstvo@opcinagradac.hr

 

                         

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Općine Gradac. 

 

 

Održan prvi partnerski sastanak 02.10.2020. na projektu “Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac“
 
 
U petak, 02. listopada 2020.godine, u Drveniku je održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta "Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac" Mjera I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“.
 
Prisutnima su se na otvorenju sastanka obratili načelnik Općine Gradac Matko Burić, predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac te voditeljica projekta Marina Topić.
 
Sastanku su prisustovali i voditelji projekta iz partnerskih institucija dr. sc. Ana Gavrilović, izv. prof., Agronomski fakultet Zagreb, dr. sc. Vlatka Filipović, Institut Ruđer Bošković,  predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac i predsjednik Ceha za morsko ribarstvo Obrtničke komore Antonio Šunjić, te lokalni ribari iz Općine Gradac.
 
Pored upoznavanja znanstvenika i ribara, na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti koje će se realizirati tijekom 16 mjeseci od kojih se ističu: sklapanje partnerskih sporazuma, održavanje partnerskih sastanaka i radionica, idejni koncept centra za pripremu ribe, analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima, analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve te pilot projekti eko-broda i središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac.
 
Također, znanstvenici su tijekom prigodnog druženja s lokalnim ribarima ostvarili dogovor oko operativnog provođenja spomenutih aktivnosti kroz terenski rad tijekom kojeg će se izraditi i baza riba u G5 ribolovnom području.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska:  357.981,41kn (25%)
 
Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo